Enquête ‘Opleiding tot leefstijlapothekersassistent’

Geef je mening over de volgende onderdelen in de rubriek 'Toelichting of extra informatie' of geef je waardering van 1 (laagste) tot 5 (hoogste)

-----------------------------------------------------------------------------------

Evaluatie opleidingsdag 3

-----------------------------------------------------------------------------------

Evaluatie opleidingsdag 3

Wat vond je van opleidingsdag 3 in zijn geheel? (van 1 ster = laagste tot 5 sterren = hoogste) *

-----------------------------------------------------------------------------------

Evaluatie basisopleiding tot leefstijlapothekersassistent

-----------------------------------------------------------------------------------

Evaluatie basisopleiding tot leefstijlapothekersassistent

Totaal

Hoe zou je de hele opleiding waarderen? (van 1 ster = laagste tot 10 sterren = hoogste) *

Vervolg op de basisopleiding

Welke preventie- en/of leefstijlonderwerpen zou je bij een vervolg willen behandelen?
Zou je sprekers nogmaals willen zien bij een vervolg? Zo ja, welke sprekers?

Apotheekteam

Promotie

Contact

Opleiding tot Leefstijlapothekersassistent

Opleiding tot Leefstijlapothekersassistent

Nieuwe kennis welke je al eerder had willen leren